/محصولات
محصولات 2019-09-24T16:30:58+03:30

کره گیاهی۲۵۰ گرمی (cup)

کره گیاهی ۲۵۰ گرم (cup) مناسب برای استفاده در طبخ انواع غذا و همچنین مصرف در  کیک و شیرینی

کره گیاهی ۲۵۰ گرم (فویل)

کره گیاهی ۲۵۰ گرم (فویل) مناسب برای صرف صبحانه  و همچنین استفاده در آشپزی

خانواده فویل کره‌های گیاهی

خانواده فویل کره‌های گیاهی کلودیا شامل ابعاد مختلف کره های گیاهی برای مصارف گوناگون مصرف‌کنندگان

کره گیاهی ۱۰ گرمی (فرم فیل سیل)

کره گیاهی ۱۰ گرم (فرمیسل) مناسب برای استفاده در رستوران ها